Opće informacije

OIB

88705347062

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

TT-13-4281-4

MBS

060242308

MATIČNI BROJ

02363305

BANKA

Privredna Banka Zagreb d.d.

BROJ RAČUNA

HR42 2340 0091 1104 0939 8

TEMELJNI KAPITAL

2.611.000,00 kn

DIREKTOR

Denis Pavlović